Privacy Policy SL

AD-CAST vključuje vse osebne podatke uporabnikov/obiskovalcev ponujenih storitev v popolni skladnosti z določbami italijanske nacionalne zakonodaje o zasebnosti, zlasti z zakonsko uredbo 196/2003 in uredbo EU 2016 679 (ti “GDPR” “).

Pridobivanje podatkov, ki se lahko zahtevajo, je bistveni predpogoj za dostop do storitev, ki jih ponuja spletno mesto. AD-CAST hrani tehnične podatke v zvezi s povezavami (dnevniki), da omogoči varnostne preglede, ki jih zahteva zakon, da izboljšajo kakovost ponujenih storitev in jih prilagodijo glede na potrebe uporabnikov/obiskovalcev.

Preverite uporabo AD-CAST, to je uporabnika izrecno upoštevati med registracijo, za periodično pošiljanje e-poštnih sporočil, ki vsebujejo oglase, promocijsko gradivo, promocijske pobude in komercialna sporočila, in vedno v skladu z izraženimi preferencami , podatke lahko uporabite za promocijske dejavnosti v imenu in za račun tretjih podjetij. Upoštevajte, da program AD-CAST temelji na vsebini AD-CAST.

AD-CAST zagotavlja, v skladu z veljavnimi zakonskimi določili na tem področju, snemanje dnevnih podatkov. Morda ne boste mogli identificirati uporabnikov, tako da nihče ne bo mogel delovati na enak način kot prej. Operacije, ki se lahko izvajajo izključno na zahtevo pristojnih pravosodnih organov, ki so za to pooblaščeni z izrecnimi določbami zakona, namenjenega preprečevanju in/alizatiranju kaznivih dejanj.

Številne igre AD-CAST se uporabljajo za časne označevalce (piškotke).
Več informacij o teh podatkih, če je ime na tretjem disku, bodo podatki na naslednjem. To homogoča lažjo navigacijo in večjo enostavnost uporabe istega mesta.
Če ste že nekaj ljudi, jih boste lahko našli na nenavadnem mestu. Identificiran je samo piškotek, shranjen v vašem računalniku ali nastavljen.
Seveda lahko stran obiščete tudi brez piškotkov. Večina brskalnikov sprejema piškotke. Samodejni registraciji piškotkov se lahko izognete tako, da med lažjimi možnostmi izberete možnost »ne sprejema piškotkov«. Za več informacij ali časa, če ste oblečeni za delo, če želite izvedeti več o informacijah. Če imate več informacij, če veste, kaj iščete na tretjem disku, boste kmalu ugotovili, o čem govorite. Če to storite, ne izgubljajte več časa v rezervoarju, da bodo funkcije, dostopne našem spletnem mestu.

AD-CAST lahko uporablja storitev Google Analytics za ustvarjanje statistike dostopa do nenavadnih spletnih mest, za interno analizo prometa. Podatki, ki jih zagotavljajo Google Analytics, na noben način ne uporabljajo identifikacije posameznega uporabnika, ki se municira na stranskih spletnih mestih, vendar poročajo o združenih informacijah o dinamiki krmarjenja na spletnem mestu, številu edinstvenih uporabnikov in ogledanih strani.

Za več informacij ali časa, kolikor vem, se uporabljajo, zdaj imam čudna imena

Opazujte, če želite vedeti, kaj storiti, če želite izvedeti več o odmerku imena, potem lahko uporabite najboljše možne predpise.
Upoštevajte posebne varnostne ukrepe za preprečevanje izgube podatkov, nedovoljene ali nepravilne uporabe in nepooblaščenega dostopa.

AD-CAST ne prevzema več odgovornosti za nepooblaščen dostop ali nakup osebnih podatkov izven svojega nadzora.

Uporabniki/obiskovalci imajo pravico do uveljavljanja pravic, ki jih določa zakonodajni odlok 196/03. Poleg tega je mogoče kadarkoli z uveljavljanjem pravic do odstopa od vseh naročenih storitev zahtevati popularne prekličane posredovane podatke.

Pravica do stopenj do osebnih podatkov in druge prvice

1. Zainteresirana stranka ima pravico pridobiti potrditev obstoja ali neobstoja osebnih podatkov v zvezi z njo, tudi če še niso registrirani, in njihovo sporočanje v razumljivi obliki.

2. Zainteresirana stranka ima pravico pridobiti pravico:

a) izvor osebnih podatkov;
b) namene in načine obdelave;
c) uporabljene logike v primeru obdelave, ki se izvaja s pomočjo elektronskih instrumentov;
d) identifikacijske podatke lastnika, upraviteljev in predstavnika, imenovanega v skladu z 2. odstavkom 5. člena;
e) o subjektih ali kategorijah subjektov, ki se jim osebni podatki lahko posredujejo ali ki bi lahko izvedeli zanje v vlogi pooblaščenih predstavnikov na ozemlju države, upravljavcev ali zastopnikov.

3. Zainteresirana stranka ima pravico pridobiti:

a) posodobitev, popravek ali, kadar je to potrebno, integracijo podatkov;
b) izbris, preoblikovanje v anonimno obliko ali blokiranje podatkov, obdelanih v nasprotju z zakonom, vključno s tistimi, katerih hramba ni potrebna glede na namene, za katere so bili podatki zbrani ali naknadno obdelani;
c) potrdilo, da so bili tisti, ki so jim bili podatki sporočeni ali razširjani, obveščeni o postopkih iz točk a) in b), tudi glede njihove vsebine, razen v primeru, ko je ta zahteva se izkaže za nemogoče ali vključuje uporabo sredstev, ki so očitno nesorazmerna z varovano pravico.

4. Zainteresirana stranka ima pravico v celoti ali delno ugovarjati:

a) iz zakonitih razlogov za obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, tudi če so povezani z namenom zbiranja;
b) do obdelave osebnih podatkov v zvezi z njim za namene pošiljanja oglasnega ali neposrednega prodajnega materiala ali za izvajanje tržnih raziskav ali komercialnega komuniciranja.

Način in kraj obdelave zbranih podatkov
Način obdelave
Lastnik obdeluje osebne podatke uporabnikov s sprejetjem ustreznih varnostnih ukrepov, namenjenih preprečevanju nepooblaščenega dostopa, razkritja, spreminjanja ali uničenja osebnih podatkov.
Obdelava se izvaja z uporabo IT in/ali telematskih orodij, z organizacijskimi metodami in logiko, ki je strogo povezana z navedenimi nameni. Poleg upravljavca podatkov so v nekaterih primerih kategorije odgovornih oseb, vključenih v organizacijo spletnega mesta (administrativni, komercialni, tržni, pravni, sistemski skrbniki) ali zunanjih strank (kot so tretji ponudniki tehničnih storitev, poštni kurirji). , ponudniki gostovanja, IT podjetja, komunikacijske agencije), ki jih upravljavec po potrebi imenuje tudi za obdelovalce podatkov. Ažurni seznam upravljavcev lahko vedno zahtevate pri upravljavcu podatkov.

Kraj
Podatki se obdelujejo v operativnih pisarnah lastnika in kjer koli drugje, kjer se nahajajo stranke, vključene v obdelavo. Za dodatne informacije se obrnite na lastnika.

Časi
Podatki se obdelujejo toliko časa, kot je potrebno za izvedbo storitve, ki jo zahteva uporabnik, ali zahtevajo nameni, opisani v tem dokumentu, in uporabnik lahko kadar koli zahteva prekinitev obdelave ali izbris podatkov.

Namen obdelave zbranih podatkov
Uporabnikovi podatki se zbirajo, da se lastniku omogoči opravljanje storitev, pa tudi za naslednje namene: vzpostavitev stika z uporabnikom, komentiranje vsebine, registracija in avtentikacija ter upravljanje naslovov in pošiljanje e-poštnih sporočil. Pošiljanje sporočil, ki vsebujejo oglaševanje, poteka z izrecnim soglasjem uporabnika.

Vrste osebnih podatkov, uporabljenih za vsak namen, so navedene v posebnih razdelkih tega dokumenta.

Podrobnosti o obdelavi osebnih podatkov
Zbrani osebni podatki: ime, priimek, e-pošta, spol in kontaktne nastavitve.
Osebni podatki se zbirajo za naslednje namene in z uporabo naslednjih storitev:

Komentiranje vsebine
Storitve komentiranja omogočajo uporabnikom, da oblikujejo in objavijo svoje komentarje glede vsebine te aplikacije.
Uporabniki lahko glede na nastavitve, ki jih določi lastnik, komentirajo tudi anonimno. Če je med osebnimi podatki, ki jih je objavil uporabnik, e-pošta, se to lahko uporabi za pošiljanje obvestil o komentarjih glede iste vsebine. Uporabniki so odgovorni za vsebino svojih komentarjev.
V primeru, da je nameščena storitev komentiranja, ki jo zagotavljajo tretje osebe, je možno, da tudi če uporabniki ne uporabljajo storitve komentiranja, ta zbira podatke o prometu v zvezi s stranmi, na katerih je nameščena storitev komentiranja.

Upravljanje naslovov in pošiljanje e-poštnih sporočil
Te storitve vam omogočajo upravljanje baze e-poštnih kontaktov, telefonskih kontaktov ali kontaktov katere koli druge vrste, ki se uporabljajo za komunikacijo z uporabnikom.
Te storitve lahko dovoljujejo tudi zbiranje podatkov v zvezi z datumom in časom ogleda sporočil s strani uporabnika, kot tudi interakcije uporabnika z njimi, kot so informacije o klikih na povezave, vključene v sporočila.

Registracija in avtentikacija
Z registracijo ali avtentikacijo uporabnik dovoli aplikaciji, da ga identificira in mu omogoči dostop do namenskih storitev.
Storitve registracije in avtentikacije so lahko zagotovljene s pomočjo tretjih oseb, odvisno od naslednjega.
Če se to zgodi, lahko ta aplikacija dostopa do nekaterih podatkov, shranjenih v storitvi tretje osebe, ki se uporablja za registracijo ali identifikacijo.

Dodatne informacije o obdelavi
Zagovor na sodišču
Osebne podatke uporabnika lahko lastnik uporablja za obrambo na sodišču ali v pripravljalnih fazah za njegovo morebitno vzpostavitev, pred zlorabami pri uporabi istih ali povezanih storitev s strani uporabnika.
Uporabnik izjavlja, da se zaveda, da se lahko od lastnika zahteva, da razkrije podatke na zahtevo javnih organov.

Posebne informacije
Na zahtevo uporabnika lahko ta aplikacija poleg informacij, ki jih vsebuje ta pravilnik o zasebnosti, uporabniku zagotovi dodatne in kontekstualne informacije v zvezi s posebnimi storitvami ali zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov.

Sistemski dnevniki in vzdrževanje
Za potrebe, povezane z delovanjem in vzdrževanjem, lahko ta aplikacija in vse storitve tretjih oseb, ki jih uporablja, zbirajo sistemske dnevnike, tj. datoteke, ki beležijo interakcije in lahko vsebujejo tudi osebne podatke, kot je naslov IP uporabnika.

Informacije, ki niso vsebovane v tej politiki.
Dodatne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli zahtevate od upravljavca podatkov z uporabo kontaktnih informacij.

Uveljavljanje pravic s strani uporabnikov
Subjekti, na katere se osebni podatki nanašajo, imajo kadar koli pravico pridobiti potrditev o obstoju ali neobstoju le-teh od upravljavca podatkov, poznati njihovo vsebino in izvor, preveriti njihovo točnost ali zahtevati njihovo integracijo. , preklic, posodobitev, popravek, preoblikovanje v anonimno obliko ali blokiranje osebnih podatkov, ki se obdelujejo v nasprotju z zakonom, kot tudi, da v vsakem primeru iz zakonitih razlogov nasprotujete njihovi obdelavi. Zahtevke je treba nasloviti na upravljavca podatkov.

Ta aplikacija ne podpira zahtev »Ne sledi«. Če želite izvedeti, ali jih podpira katera od uporabljenih storitev tretjih oseb, preberite njihove pravilnike o zasebnosti.

Spremembe tega pravilnika o zasebnosti
Upravljavec podatkov si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ta pravilnik o zasebnosti tako, da o tem obvesti uporabnike na tej strani. Zato vas prosimo, da pogosto pregledujete to stran in si za referenco vzamete datum zadnje spremembe, ki je naveden na dnu. V primeru nesprejemanja sprememb te politike zasebnosti mora uporabnik prenehati uporabljati to aplikacijo in lahko od upravljavca podatkov zahteva odstranitev njegovih osebnih podatkov. Če ni določeno drugače, bo prejšnja politika zasebnosti še naprej veljala za osebne podatke, zbrane do te točke.

Definicije in pravne reference
Osebni podatki (ali podatki)
Vsaka informacija v zvezi s fizično osebo, identificirano ali določljivo, tudi posredno, s sklicevanjem na katero koli drugo informacijo, vključno z osebno identifikacijsko številko, predstavlja osebni podatek.

Podatki o uporabi
To so osebni podatki, ki jih samodejno zbere aplikacija (ali aplikacije tretjih oseb, ki jih uporablja), vključno z: naslovi IP ali imeni domen računalnikov, ki jih uporablja uporabnik, ki se poveže z aplikacijo, naslovi v URI (Uniform Resource Identifikator) zapis, čas zahteve, način, uporabljen za predložitev zahteve strežniku, velikost datoteke, pridobljene kot odgovor, številčna koda, ki označuje status odgovora strežnika (uspešno, napaka itd.) .) državo izvora, značilnosti brskalnika in operacijskega sistema, ki ga uporablja obiskovalec, različne časovne konotacije obiska (na primer čas, porabljen na vsaki strani) in podrobnosti v zvezi z načrtom poti, ki mu sledi znotraj „Aplikacije, s posebnim poudarkom na zaporedju pregledanih strani, parametrih, ki se nanašajo na operacijski sistem in uporabnikovo IT okolje.

Uporabnik
Posameznik, ki uporablja to aplikacijo, ki mora sovpadati z zainteresirano stranko ali biti od nje pooblaščen in čigar osebni podatki se obdelujejo.

Zainteresirana oseba
Fizična ali pravna oseba, na katero se osebni podatki nanašajo.

Upravljavec podatkov (ali upravljavec)
Fizična oseba, pravna oseba, javna uprava in kateri koli drug organ, združenje ali organizacija, ki jo imenuje upravljavec podatkov za obdelavo osebnih podatkov, kot je določeno v tem pravilniku o zasebnosti.

Upravljavec podatkov (ali lastnik)
Fizična oseba, pravna oseba, javna uprava in kateri drugi organ, združenje ali organizacija, ki je odgovorna, tudi skupaj z drugimi lastniki, za odločitve glede namenov, načinov obdelave osebnih podatkov in uporabljenih orodij, vkl. profil varnosti. , v zvezi z delovanjem in uporabo te aplikacije. Upravljavec podatkov je lastnik te aplikacije, če ni drugače določen.

Uporabiti
Strojno ali programsko orodje, prek katerega se zbirajo osebni podatki uporabnikov.

Pravne reference
Obvestilo evropskim uporabnikom: ta politika zasebnosti je bila sestavljena v skladu z obveznostmi iz čl. 10 Direktive st. 95/46/ES, v skladu z Direktivo 2002/58/ES, ki ji sledi Direktiva 2009/136/ES, beri več.

Pravilnik o zasebnosti velja izključno za to aplikacijo.

Upravljavec podatkov:
AD-CAST DDV številka: 08976591217 – Poštna številka: 80141 – Neapelj (NA) – Via FM Briganti 342
Kontaktni e-poštni naslov: info@ad-cast.net